Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Compartimente existente conform Organigramei şi Statului de funcţii

Conducere

Szakacs Bela - Primar

Ing. Bucur Leon-Dan - Viceprimar

Keresztes Matilda - Secretar General  al Comunei Suplac

Cabinet primar

Szakacs Andras  - Consilierul primarului

Compartiment Audit

vacant - Auditor

Compartiment Agricol

Vacant  - Inspector  asistent
Molnar Ștefan - Referent superior
Sos Sorin - Referent  IA

Compartiment Asistenţă socială

Vacant - Inspector I. debutant

Compartiment Financiar contabil şi resurse umane

Ec.Nilca Emilia-Elena - Inspector I principal -contabil
vacant - Inspector I. asistent -impozite si taxe
Vacant - Inspector I. superior -incasator
Popovici Liliana-Lucia - Referent superior

Compartiment Gospodărie comunală

Vacant - Guard III
Szekely Samuel - Muncitor necalificat
Gabor Laszlo -șofer microbuz scolar
Gyurka Janos -Șofer  mecanic buldo

Compartiment Achizitii Publice

Velțan Vasile - Consilier achizitii publice cu atribuții  de urbanism

Compartiment urbanism

Vacant - Inspector debutant

Personal Auxiliar

Stupar Ioana - Cosmina  - Asistent medical principal comunitar
Bali Zsuzsanna - Asistent medical principal comunitar

Șerban Elena - asistent personal  al persoanei cu handicap
Barabas Janos  -asistent personal al persoanei cu handicap

Compartiment relatii cu publicul

Vacant - inspector  debutant

Compartiment  SVU

Klein Janos -Csaba - Inspector IA + atribuții de impozite și taxe