ANUNT

Publicat in Anunţuri la data 2019-01-25 08:52:18

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ

A DOCUMENTELOR 

             TEHNICE ALE CADASTRULUI

 

                            Unitatea administrativ-teritorială SUPLAC, din județul Mureș anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 29, 30, începând cu data de 04 Februarie 2019 pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Comunei Suplac, conform art. 14, alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

                             Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.