Raport de activitate primar

Raport elaborat în conformitate cu prevederile art. 63, alin. 3, lit."a", din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată.

raport de activitate pe anul 2017

SZAKACS BELA | PRIMAR