Organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei Suplac, judeţul Mureş

Organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei Suplac, judeţul Mureş, avizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucureşti la data de  2016  şi aprobată de Consiliul Local Suplac prin Hotărârea nr. 42/27.05.2016