Dispoziţiile primarului

Dispoziţii cu caracter normativ ale primarului comunei.