Prezentare

Localitatea Suplac - centru de comună, cu satele Idrifaia, Laslău Mare, Laslău Mic şi Vaidacuta, este situată pe cursul mijlociu al râului Târnava Mică, la 22 km de municipiul Târnăveni şi la 34 km de municipiul Târgu Mureş.
Atestarea documentară datează din anul 1325, sub numele de Zeplac. Satele aparţinătoare sunt atestate după cum urmează:
- Idrifaia - 1331 sub numele de Heruhfaya,
- Laslău Mic - 1332 sub numele de Sancto Ladislao
- Vaidacuta - 1733
- Laslău Mare - 1773
În localitate au fost descoperite urme de civilizaţie din neolitic.


SUPLAC - Un exemplu de convieţuire între români şi maghiari

Satul Suplac, atestat documentar din anul 1325 sub numele de Zeplac, este un sat în care convieţuirea dintre locuitorii români şi maghiari poate fi un exemplu de urmat de multe localităţi mixte.
Aşezat pe cursul Târnavei Mici, locuitorii se ocupă în principal cu agricultura, pe suprafaţa de 1137 ha din care şi pe lunca Târnavei Mici, teren încă neexploatat în culturi ce ar aduce un plus de profit prin irigare.
Dealurile Suplacului, altă dată pline de vii, încă mai aşteaptă un investitor pentru  refacerea viţei de vie, care cu două decenii în urmă producea vinuri apreciate, de o calitate deosebită.
Reţeaua şcolară, compusă din Şcoala Generală (clasele I-VIII) Suplac şi Grădiniţa Suplac, reprezintă locaţii deosebite în care elevii şi cadrele didactice îşi desfăşoară activitatea în cele mai bune condiţii.
Din anul 2009 în localitatea Suplac s-a început construcţia unei Baze sportive în care locuitorii Comunei Suplac pot desfăşura activităţi sportive, alături de membri Asociaţiei Sportive Suplac, care funcţionează legal.
În curând localitatea va beneficia de un proiect de introducerea apei potabile, care va asigura apă la standarde europene.
Problemele de sănătate ale populaţiei sunt deservite de un cabinet medical în centrul de comună. În cadrul dispensarului se va deschide şi un cabinet stomatologic.
În apropiere funcţionează şi Farmacia umană.
În scurt timp se va demara proiectul „Extinderea şi modernizarea Căminului Cultural Suplac”.
Vă aşteptăm să ne vizitaţi şi să investiţi în satul nostru.


IDRIFAIA -Tradiţie, continuitate în comunitate

Atestată documentar în anul 1331 sub numele de Herubfaya, aşezată pe valea Târnavei Mici, localitatea a fost  un pol al  cultivării viţei de vie. Vinul produs în Idrifaia a  fost şi este medaliat  având calităţi organoleptice deosebite. Pentru acest sector al cultivări viţei de vie în localitate există posibilitatea de a investi dând valoare dealurilor scăldate de soare de dimineaţă până la amurg.
În partea de luncă a localităţii legumicultura a fost un sector dezvoltat care începe timid dar sigur să se dezvolte. Pe suprafaţa de 1.180 ha localnici cresc animale din specia bovine şi ovine. Deşi rentabilitatea nu este deosebită, fermierii sunt consecvenţi şi menţin septelul ridicat.
La nivelul localităţii funcţionează Şcoala Generală Bordi Andras (clasele I-VIII) care a beneficiat de reabilitări în urma cărora desfăşurarea activităţilor didactice se desfăşoară în cele mai bune condiţii.
Cu secole în urmă în Idrifaia a fost construit un castel care în decursul istoriei a avut mai multe destinaţii şi care în cele din urmă a rămas în ruină. În anul 2010 un investitor a început reconstrucţia castelului care în scurt timp va deveni o emblemă a localităţii.
În  Idrifaia se va demara Proiectul de canalizare şi staţie de epurare a apelor menajere, urmată de introducerea apei potabile, care reprezintă investiţii de milioane de euro, realizate din fonduri de la AFM, dar care va aduce pentru locuitori un plus de confort.
În localitate mai funcţionează o societate de colectare-prelucrare a fructelor în regim ecologic, produse deosebit de apreciate la export.
Pentru destinderea tineretului şi petrecerea timpului liber în localitate, în regim de
Sfârşit de săptămână, funcţionează o discotecă modernă.
Vă aşteptăm să ne vizitaţi şi de ce nu să investiţi în domeniul cultivării viţei de vie.


LASLĂU MARE - Un sat cu adânci rădăcini în istorie

Laslău Mare - Laslău Român - Atestat documentar din anul 1773 dar cu vestigii  arheologice descoperite în zona Fântâniţei din neolitic, cultura Cucuteni.
Aşezat pe valea Sântioanei, la 3 km de centrul de comună, din anul 2010 satul a beneficiat de investiţia de asfaltare, pe lângă acestă cale de transport mai beneficiază şi de transportul ferovial cu halta Laslău Mare.
Gazul metan a fost introdus încă din anii 1960.
Pe raza administrativă a localităţii funcţionează o livadă în suprafaţă de 200 ha administrată de oameni care a pus o parte din sufletul lor în refacerea livezii Laslăului Mare, creând noi locuri de muncă pentru oamenii din zonă.
Reţeaua de şcolarizare este formată din Şcoala Generală clasele I-VIII Sf. Nicolae şi Grădiniţa Laslăul Mare, care a fost reabilitată în anul 2010 asigurând un grad ridicat de confort pentru elevi şi cadre didactice.
Având rădăcini adânci în tradiţia populară, de Sărbătoarea Rusaliilor oamenii merg la biserică îmbrăcaţi în straie de sărbătoare, parcă reînviind viaţa arhaică a strămoşilor noştri.
Din terenul în suprafaţă de 936 ha pe care Laslău Mare îl deţine, o parte se află în lunca fertilă a Târnavei Mici care ar putea fi mai bine exploatată prin culturi legumicole sau medicinale în sistem irigat. Acestea însă necesită investiţii mai mari, până în momentul de faţă negăsindu-se investitori pentru a exploata această sursă. În sat funcţionează o fermă zootehnică de creşterea bovinelor, fiind dotată şi pentru cultura vegetală cu utilaje moderne.
Vă aşteptăm să ne vizitaţi.


LASLĂU MIC - O emblemă a culturii săseşti

Laslău Mic (Laslăul Săsesc) atestat documentar din anul 1332 sub numele Sancto Ladislao şi ulterior sub numele de  Sachsisch-Lasseln este emblemă a culturii săseşti, aşezat pe pariul Fundătura care împarte satul în două, cu  malurile ridicate, plantate cu nuc, la poalele unei coline împădurite, dă satului o înfăţişare aparte.
În anul 2011 a fost asfaltat, motiv pentru care a devenit mai atractiv de vizitat şi de ce nu, de stabilire a reşedinţelor de vară sau permanente.
Biserica Evanghelică din sat se încadrează în stilul săsesc cu ziduri de apărare specifică culturii arhitecturale săseşti. O atracţie în plus a localităţii sunt lacurile din zona fundaturii, pe care se poate practica pescuitul sportiv, locaţie care este înconjurată de păduri şi în care liniştea este la ea acasă.
De curând, în anul 2011, s-a câştigat prin Măsura 3.1.3 un proiect pentru construire Pensiune Turistică, pensiune care va oferi turiştilor 2 apartamente şi 6 camere cu două paturi, cu toate utilităţile şi confortul, în care se va putea servi masa tradiţională cu produse ecologice produse în fermă.


VAIDACUTA - Un sat care se stinge

Vaidacuta, atestată documentar din anul 1733, este un sat care din păcate se stinge încet dar care poate reînvia, şi noi vă putem aduce argumente concrete în această privinţă şi susţinem că Vaidacuta poate fi o localitate pilot în Realizarea turismului arhaic tradiţional.
În acest sens la nivel de Consiliu Local satul Vaidacuta a fost declarat sat turistic  tradiţional în care construcţiile trebuie să se menţină şi să se încadreze în arhitectura locală, fiind interzise orice construcţii ce pot aduce schimbări arhitecturale. De curând a fost instalat iluminatul public, şi au fost executate lucrări de reparaţie a drumului.
Localitatea se află într-o zonă superbă şi liniştită, la doar 12 km de Aeroportul Internaţional Transilvania Târgu Mureş şi 6 km de viitorul nod de urcare pe Autostrada Transilvania.
Cu o suprafaţă de 800 ha, Vaidacuta poate oferi furajare pentru un număr mare de animale. Cu 5 ani în urmă s-a constituit o Cooperativă Agricolă care încearcă să se dezvolte în acest sens pe lângă ciobanii care păstoresc în zonă.
Viaţa culturală este susţinută anual prin întâlnirea Fii Satului, în care toţi locuitorii se bucură de reântâlnire, schimbă impresii, şi în care cântecul popular, dansurile populare sunt un punct de interes.
Tot în Vaidacuta funcţionează un ONG care promovează arta şi cultura, realizând tabere de profil. Pentru cei care se stabilesc în Vaidacuta, un om de suflet al locului oferă acces gratuit la internet prin fibră optică.
Dacă nu v-am convins, vă aşteptăm să ne vizitaţi satul şi să vă bucuraţi de frumuseţea locului, şi de ce nu, şi să investiţi.