Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Compartimente existente conform Organigramei şi Statului de funcţii

Conducere

Szakacs Bela - Primar

Ing. Bucur Leon-Dan - Viceprimar

Keresztes Matilda - Secretar UAT

 Cabinet primar

Szakacs Andras  - Consilierul primarului

Compartiment Audit

vacant- Auditor

Compartiment Agricol

Vacant  - Inspector  asistent
Molnar Ștefan -Referent superior-

Sos Sorin -referent  IA
Vacant -REFERENT II

Compartiment Asistenţă socială

Vacant - Inspector I. debutant

Compartiment Financiar contabil şi resurse umane

Ec.Nilca Emilia-Elena-Inspector I principal -contabil
vacant- Inspector I. asistent -impozite si taxe
Vacant  - Inspector I. superior -incasator
vacant - Referent superior
Klein Janos -Csaba  - Inspector IA-impozite si taxe

Compartiment Gospodărie comunală

Vacant - Guard III
Szekely Samuel - Muncitor necalificat

Gabor Laszlo -șofer microbuz scolar
Gyurka Janos -Șofer -mecanic buldo

Compartiment urbanism

Vacant -Inspector debutant

Personal Auxiliar

Stupar Ioana -Cosmina  -Asistent medical principal comunitar

Bali Zsuzsanna -Asistent medical principal comunitar
Șerban Elena -asistent personal  al persoqanei cu handicap

Compartiment relatii cu publicul

Vacant - inspector  debutant